Regels en AVG-verklaring

Regels

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor de baan voor, tijdens of na de gepubliceerde tijden te openen dan wel te sluiten. Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de ijsbaan niet (langer) verantwoord is, gelet op de drukte, de kwaliteit van het ijs, de weersomstandigheden, de openbare veiligheid of anderszins, dan wordt de baan direct gesloten. Eenieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de baan te verlaten. In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaats van het entreegeld. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vervreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het betreden van de ijsvloer zonder (deugdelijke) schaatsen is niet toegestaan. De ijsvloer is alleen en uitsluitend bestemd voor het beoefenen van het schaatsen. Het is niet toegestaan de walkanten van de ijsbaan met schaatsen te betreden, met uitzondering van het gedeelte waar men de schaatsen kan onderbinden.

De ijsbaan en het omliggende terrein maakt deel uit van het Renkums Beekdal en is als zodanig aangewezen als natuurgebied. Bezoekers mogen hier slechts die gedeelten betreden die voor het publiek zijn opengesteld.

Het betreden van (het terrein van) de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf op (het terrein van) de ijsbaan.

Het is verboden (het terrein van) de ijsbaan buiten de openstellingsmomenten te betreden overeenkomstig art 461 Wetboek van Strafrecht. Het is verboden (het terrein van) de ijsbaan te betreden met (meegebrachte) dranken en/of etenswaren, vuurwerk, muziekinstallaties of andere materialen die tot beoordeling van het bestuur, overlast (kunnen) veroorzaken in de breedste zin van het woord.

AVG-verklaring

Uiteraard gaat IJsvereniging Vooruit zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en privacy. Ons beleid daarin kunt u lezen in bijgaande AVG-verklaring.

AVG-verklaring v2018-04-28 152747